Propòsta didactica

Aquesta oferta didàctica va adreçada als alumnes de tercer cicle de primària i primer cicle d’ESO especialment, pels qui hi ha el material didàctic elaborat, els altres cicles també poden assistir ja que la visita s’adapta a l’edat dels infants. A l’arribada dels escolars els dóna la benvinguda l’equip de monitors i després comença la visita guiada al centre d’interpretació, on els alumnes poden fer un repàs per l’època pretalaiòtica i talaiòtica, veure a través del teatre virtual una escena de la vida quotidiana d’una família de l’època, saber un poc més d’aquests primers pobladors, què feien, com es relacionaven, què menjaven...i també una maqueta de tot el poblat que permet tenir una visió general de totes les estructures que conformen el jaciment.

Després es fa una visita guiada al jaciment per veure i interpretar el que ja han vist dins el centre, passejant per d’itinerari exterior i per damunt les passarel·les de fusta que enlairen als infants fins damunt les estructures, cosa que permet veure des d’alt el jaciment sense trepitjar-lo. Per altra banda, existeix la possibilitat de realitzar un taller de mòlta de blat amb un molí de mà prehistòric.

Finalment la visita es complementa amb un taller per què puguin tenir l’experiència d’experimentar, entre els que poden escollir:

  • Taller d'elaboració de ceràmica primitiva
  • Taller d'elaboració de fones i taller de tir amb pilotes de tennis
  • Taller de pintures rupestres

Per altra banda, també s’ofereix la possibilitat de berenar a la zona de pic-nic.

Novetats

L’any 2014, després de quasi 40 anys d’inactivitat, s’ha dut a terme una campanya d’excavació d’un dels dos santuaris de que consta el poblat. Els santuaris són estructures que tenen planta en forma de ferradura de cavall, i que s’han interpretat tradicionalment com santuaris d’època principalment postalaiòtica.

El més destacable d’aquesta excavació, a més del fet de poder delimitar els paraments d’aquesta estructura, ha estat el descobriment de fragments de ceràmica talaiòtica i restes òssies d’un cetaci que es poden visitar.

A més d'aquesta campanya d'excavació, que ha finalitzat el 2015, enguany també s'ha realitzat una important campanya d'espedregament, la qual ha permès conèixer i observar millor les estructures que formen el jaciment.