El Poblat Talaiòtic culmina el seu primer pla quinquenal amb una memòria de les intervencions

Publicat el

Com ja us hem informat en diverses ocasions durant els anys 2012-2016 s’ha duit a terme un Projecte Quinquenal d’excavació, estudi de materials, conservació, restauració i posada en valor del Poblat Talaiòtic de s’Illot.

Una vegada acabades les tasques d’aquest projecte Bernat Font i Alejandro Valenzuela presenten la memòria on fan un resum històric de les intervencions realitzades al Poblat de s’Illot amb els objectius proposats i les feines assolides durant el periode, així com també els resultats científics als quals s’ha pogut arribar a partir dels materials extrets i estudiats, les conclusions, les propostes de futur del jaciment i el pla de difusió de les tasques arqueològiques.

L’Ajuntament de Sant Llorenç des Cardassar té previst dins l’any 2018 l’edició del llibre d’aquesta memòria. Aquest treball es considera una aportació molt important a la informació i a la investigació científica de la prehistòria de Mallorca.

 

L’aposta per el Patrimoni es reflexa amb la voluntat política de recuperar i fer visitables els bens d’interès cultural com és aquest important jaciment, ubicat dins una de les zones turístiques municipals.